Hlavní obsah

tendering [ˈtendərɪŋ]

Vyskytuje se v

invitation: ekon. invitation to tendervýzva k předkládání nabídek ve veřejné soutěži, oznámení zadávacího řízení k veřejné zakázce, vypsání veřejné soutěže

tender: at a tender agev útlém věku