Hlavní obsah

táhlo

Podstatné jméno, rod střední

Vyskytuje se v

táhnout: táhnout tomít vztah s kým be* carrying on with sb, chodit s date sb, go* out with sb

táhnout se: Spor se táhl celé měsíce.The dispute dragged on for months.

provaz: táhnout za jeden provazpull together

coupling: spojovací táhlo kol lokomotivytech. coupling rod

drag: přetažení objektu myší, (pře)táhni a pusťvýp. drag and drop

draughty: V místnosti táhne.The room is draughty.

extend: Jeskyně se táhnou celé míle.The caves extend for miles.

late: Táhne jí na 40.She is in her late 30s.

pushing: Táhne mu na padesát.He is pushing fifty.

táhlo: ovládací táhlooperating rod