Hlavní obsah

stage [steɪdʒ]

Podstatné jméno

  1. fáze, stadium, etapa vývoje, procesustage by stagekrok za krokem, postupně
  2. jeviště, scéna, pódiumon the stagena jevištistage technicianjevištní technikoutdoor stagevenkovní pódiumstage playdivadelní hra, dramastage divingvrhání se mezi diváky z pódia - při koncertě
  3. the stage divadlo
  4. stupeň rakety ap.

Vyskytuje se v

stage: divadlothe stage

advanced: pokročilé stadium, pokročilá fáze vývojeadvanced stage

closing: závěrečná fázeclosing stage

coup: udělat (státní) převratstage a coup

designer: scénografdiv. stage designer

intermediate: mezistupeň vývoje ap.intermediate stage

etapa: po etapách postupněin stages

nahrávací: nahrávací studiorecording studio, velké pro filmovou hudbu ap. sound stage

otáčivý: otáčivé dveře/pódiumrevolving door/stage

pódium: na pódiuon the platform/stage

přístavní: přístavní mololanding (stage), jetty, kolmo do moře pier

režie: divadelní režiestage direction, production

scéna: na scéněon stage

stadium: rané stadiumearly stage

vypískat: Vypískali ho.He was booed off the stage.

centre stage: být ústřední postavou, sehrát hlavní úlohu v dění ap.take centre stage