Hlavní obsah

spotted [ˈspɒtɪd]

Vyskytuje se v

rivet: být (jako) přimražený/přikovaný/přibitý pohledbe riveted (to the spot)

rooted: být/stát jako přibitý/přikovaný nemoci se hnout - strachem ap.be rooted to the spot

spot: být přímo na místě, být (přítomen) přímo v centru děníbe on the spot

tight: být v úzkých, být v (pěkné) brynděbe in a tight corner/spot

catshark: máčka skvrnitásmall-spotted catshark

dogfish: máčka skvrnitálesser spotted dogfish

fine: bloková pokuta uložená na místěon-the-spot fine

hyena: hyena skvrnitázool. spotted hyena

leaf: skvrnitost listů onemocněníleaf spot

lesser: strakapoud malýzool. lesser spotted woodpecker

liver: jaterní skvrna na kůžiliver spot

on-the-spot: bloková pokuta uložená na místěon-the-spot fine

reporter: zpravodaj na místě (události), místní zpravodajon-the-spot reporter

spotted: hyena skvrnitázool. spotted hyena

welding: bodové svařováníspot welding

woodpecker: strakapoudspotted woodpecker

hit: být právě vhod, bodnout k chuti ap.hovor. hit the spot

bodový: bodové světlospot light(ing)

hotovost: platba v hotovosticash payment, na místě hovor. spot cash, money down

místo: na místěokamžitě on the spot, right away, činu, nehody ap. at the scene

mžitka: mžitky před očimablack spots in front of one's eyes

parkovací: parkovací místoparking space/place/spot

přikovaný: stát jako přikovanýstand rooted to the spot

sedmitečný: zool. slunéčko sedmitečnéseven-spot ladybird, AmE seven-spotted lady beetle/ladybug

skvrnitost: bot. skvrnitost listů chorobaleaf spot, mosaic disease

skvrnitý: med. skvrnitý tyfusepidemic typhus (fever), spotted fever

slabost: mít slabost pro koho/cohave a weakness/soft spot for sb/sth

slabý: čí slabá stránka, slabé místosb's weakness, weak point/spot

sluníčko: slunéčko sedmitečnéseven-spot ladybird, AmE seven-spotted lady beetle

svářečka: bodová svářečkaspot welder

uvést: uvést do rozpakůembarrass, discomfit, zmást perplex, nonplus sb, nepříjemnou otázkou ap. put sb on the spot

znaménko: znaménko krásybeauty spot

žlutý: anat. žlutá skvrnayellow spot, macula lutea

malebný: malebný kout(ek) v krajině ap.beauty spot

podnik: noční podniknightclub, hovor. night spot

zahlédnout: Zahlédl jsem ho v davu.I spotted him in the crowd.

přibitý: stát jako přibitýstand rooted to the spot

vytáhnout: vytáhnout komu trn z patyget sb out of a tight spot

vytrhnout: vytrhnout komu trn z patyget sb out of a tight spot

zlatý: zlatý hřeb vystoupení ap.highlight, high spot/point