Hlavní obsah

rychlený

Vyskytuje se v

nemocnice: rychle převézt koho do nemocnicerush sb to hospital

odvézt: Rychle ho odvezli do nemocnice.He was rushed to hospital.

rychle: snadno a rychlequickly and easily

vyrůst: Vyrostl velmi rychle.He grew up very fast.

departure: make a hasty departurerychle se vzdálit, zmizet

flip: flip the pages of sth(rychle) obracet stránky čeho

flip: flip open sthprudce/(rychle) otevřít co rychlým pohybem

grower: fast/slow growersrychle/pomalu rostoucí rostliny

hand: lose/make money hand over fistrázem/rychle prodělat/vydělat (velké) peníze

pace: at pacerychle, svižně probíhat ap.

recovery: make a quick recoveryrychle se zotavit

speed: travelling at speedrychle jedoucí

speed: speed off, speed awayrychle odjet, odfrčet

stride: make great stridesdělat velké pokroky, rychle postupovat

brush: She gave her hair a quick brush.Pročísla si rychle vlasy.

learner: He is a fast/slow learner.Rychle/Pomalu se učí., Je velmi/málo učenlivý.

mover: He is a fast mover.Umí se rychle pohybovat.

quick: He's quick to learn.Rychle se učí., Je učenlivý.