Hlavní obsah

research [rɪˈsɜːtʃ or ˈriːsɜːtʃ]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

attitude: výzkum postojů spotřebitelůattitude research

field: průzkum v terénu, terénní průzkumfield research

institute: výzkumný ústavresearch institute

research: vědecký výzkumscientific research

focus: Výzkum je zaměřený na ...The research is focused on ...

minded: Komise hodlá zastavit výzkum.The committee is minded to stop the research.

průzkum: ekon. průzkum trhumarket research/survey

terénní: terénní výzkumfield research

vesmírný: vesmírný výzkumspace research

výzkum: terénní výzkumfield research

výzkumný: výzkumný ústav/pracovník/úkol/projektresearch institute/worker/assignment/project

tým: výzkumný/lékařský týmresearch/medical team

ústav: výzkumný ústavresearch institute

vyplývat: Z výzkumu vyplývá, že ...Research shows that ...

market research: společnost zabývající se průzkumem trhumarket research company