Hlavní obsah

pokrytý

Vyskytuje se v

náklad: nést/pokrýt nákladybear/cover the costs of sth

pokrýt: Mlha pokryla město.The town was covered in fog.

pokrýt: ekon. pokrýt nákladycover costs

coverage: media coveragemediální pokrytí

-topped: glass-toppedpokrytý sklem, prosklený stůl

with: covered with snowpokrytý sněhem