Hlavní obsah

ostří

Vyskytuje se v

ostře: ostře kontrastovat s čímbe in stark contrast to sth

patrona: ostrá patronalive cartridge

úhel: ostrý/tupý/pravý/přímý úhelacute/obtuse/right/straight angle

nasadit: Nasadil ostré tempo.He set a hot pace.

zatáčka: ostrá/mírná zatáčkasharp/gentle bend/curve

bend: ostrá/prudká zatáčkasharp bend

contest: ostře diskutovaný otázka, s tvrdou konkurencí trh ap.hotly contested

going-over: dát komu co proto, podat si koho, ostře zkritizovat koho, napráskat komu, dát komu nakládačku, zmlátit kohogive sb a going-over

guard: ostře střežený budova ap.heavily guarded

hearing: ostrý sluchacute hearing

hotly: vyrovnaný, s tvrdou konkurencí soutěž ap., ostře diskutovaný otázka ap.hotly contested

live: ostrý nábojlive cartridge

madras: pálivé/ostré kari kořenímadras curry

pasting: dostat co proto, být ostře zkritizovántake a pasting

sharp: s ostrými hranamisharp-edged

stiff: pořádný/velký frťan, přen. něco ostřejšíhostiff drink

tart: mající ostrý jazyktart-tongued

angle: tupý/ostrý úhelgeom. obtuse/acute angle

criticism: Byl ostře kritizován.He came under strong criticism.

feel: Pocítil jsem ostrou bolest.I felt a sharp pain.

hostile: ostře odmítat co, nebýt nakloněn čemube hostile to sth

broadside: ostře napadnout koho/co, navézt se do koho slovnělaunch a broadside against sb/sth

high wire: pohybovat se na tenkém ledě, balancovat na ostří nožebe on a high wire, perform a high-wire act