Hlavní obsah

opposing [əˈpəʊzɪŋ]

Vyskytuje se v

opposed: spíše než co, v protikladu k čemuas opposed to

opposing: protisíla, protiváhaopposing force

strongly: být silně proti čemube strongly opposed to sth

protiklad: v protikladu k čemuas opposed to sth

stavět se: stavět se proti čemutake a stand against sth, be opposed to sth

diametrically: zcela/naprosto/diametrálně odlišnýdiametrically opposed/opposite