Hlavní obsah

okolnost

Podstatné jméno, rod ženský

  • circumstance(podmínka) condition(činitel) factorshoda okolnostícoincidence, (kritická) conjunctureza daných okolnostíunder given circumstances

Vyskytuje se v

polehčující: práv. polehčující okolnostimitigating/extenuating circumstances

shoda: shodou okolnostíby coincidence, coincidentally

souhra: souhra okolnostícoincidence, happenstance

za: za jistých okolnostíunder certain circumstances

záviset: To závisí na okolnostech.That depends on circumstances.

assault: napadení s přitěžujícími okolnostmi s použitím zbraněpráv. aggravated assault

by: shodou okolnostíby coincidence

circumstance: za jistých okolnostíunder certain circumstances

coincidence: (šťastnou) shodou okolnostíby (happy) coincidence

extenuation: jako polehčující okolnost čehoin extenuation of sth

mitigating: polehčující okolnostimitigating circumstances

plea: uvedení polehčujících okolností obhajobou, obhajoba jednání obviněného pro zmírnění trestuplea in mitigation

under: za žádných okolnostíunder no circumstances

okolnost: shoda okolnostícoincidence, kritická conjuncture