Hlavní obsah

extenuation [ɪkˌstenjʊˈeɪʃən]

Vyskytuje se v

extenuation: jako polehčující okolnost čehoin extenuation of sth