Hlavní obsah

někdo

Zájmeno

  1. (blíže neurčená osoba) someone, somebody(v otázce a záporu) anybody, anyone(některý ze dvou) eitherneurčitá osoba se také vyjadřuje trpným rodemJe tady někdo?(Is there) anybody here?Někdo to ukradl.It has been stolen.
  2. hovor. expr.(významný člověk) somebody

Vyskytuje se v

stopnout: stopnout si někoho stopařthumb a lift

dopisovat: Dopisuješ si s někým?Do you have a penfriend?

chodit: Chodíš s někým?Are you seeing anyone?

jiný: někdo jinýsomeone else

klepat: Někdo klepe (na dveře).Someone is knocking on/at the door.

někdo: Je tady někdo?(Is there) anybody here?

plést: S někým si mě musíte plést.You must be confusing me with someone.

splést si: Musel jsem si vás s někým splést.I must have mistaken you for someone else.

zvonit: Někdo zvoní.Someone is ringing the bell.

hned: hned tak někdotéměř nikdo not everybody