Hlavní obsah

mladý

Přídavné jméno

  1. (člověk ap.) young(náctiletý) teenage(d)(nezralý) immature
  2. hovor.(téhož příjmení) junior

Vyskytuje se v

bratr: mladší/starší bratryounger/elder brother

mladší: můj mladší bratrmy younger brother

sestra: mladší/starší sestralittle/elder sister

brother: mladší/starší bratryounger/elder brother

green: mladé výhonky, přen. první náznaky hospodářského zotavenígreen shoots

hopeful: mladé nadějeyoung hopefuls

institution: ústav pro mladé delikventyyoung offender(s') institution

kid: mladší bratr/sestrakid brother/sister

late: mladší třetihorygeol. late Tertiary

son: starší/mladší synelder/younger son

tertiary: mladší třetihorylate Tertiary

wonder: mladý génius úspěšný již jako malý ap.wonder boy

young: mladá dáma, slečna, zast. čí milá, slečna, dívkayoung lady

being: Protože jsem byl mladý, netrápilo mne to.Being young, I didn't worry.

belie: Její mladá tvář neodpovídá jejímu skutečnému věku.Her young face belies her true age.

junior: být o dva roky mladší než kdobe two years sb's junior

little: Danielova mladší sestraDaniel's little sister

unbecoming: Nehodí/Nesluší se, aby mladé dívky kouřily.It is unbecoming of young girls to smoke.

wish: Kdybych tak byl mladý.I wish I were young.