Hlavní obsah

list

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (rostliny) leaf(čepel listu) blade(vějířovitý - palmový ap.) frondmn.č. od leaf je leavespalmové listypalm leavesbobkový listbay leaf
  2. (papíru ap.) sheet (of paper)(v knize ap.) leaf(kus papíru) piece of paper
  3. kniž.(dopis) letter
  4. (osvědčující) certificate(potvrzující) note, warrant(s technickými specifikacemi) data sheet(oprávnění k činnosti) licencerodný/úmrtní/oddací listbirth/death/marriage certificateživnostenský listtrade licence/certificatezáruční listwarranty card
  5. (denní tisk) newspaper, paper(časopis) journal
  6. (vesla, vrtule ap.) blade(turbíny ap.) vane

Vyskytuje se v

long-list: dostat se do širšího výběrube long-listed

address: seznam adres k obsílání ap.address list

alphabetical: abecední seznamalphabetical list

bill: ekon. bill of deliverydodací list

blank: blank sheet of paperčistý list papíru

certificate: birth/death/marriage certificaterodný/úmrtní/oddací list

compound: bot. compound leafsložený list

debenture: mortgage debenture(hypoteční) zástavní list

delivery: delivery note/timedodací list/lhůta

fly: seznam lidí, kteří nesmí být vpuštěni do letadlano fly list

freight: freight billnákladní list

hit: seznam nálezů při hledání v databázi ap.výp. hit list

lead: být v čele seznamulead the list

leaf: leaf spotskvrnitost listů onemocnění

list: vinný lístekwine list

marriage: marriage certificateoddací list

mortgage: mortgage bondhypoteční zástavní list

note: ekon. consignment notenákladní list k zásilce

price: ceníkprice list

propeller: propeller bladevrtulový list

safety: safety data sheetbezpečnostní list

sheet: blank sheet of paperčistý list papíru

title: title deed(s)nabývací listina dokládající vlastnictví, doklad o vlastnictví nemovitosti ap., list vlastnictví, vlastnický list

top: zeměd. top dressingsvrchní hnojení, hnojení na list, stav. štěrkový povrch silnice

trade: trade licenceživnostenský list

waiting list: pořadník čekatelů na operacisurgical waiting list

want: seznam toho, co je třeba (udělat)wants list

warrant: warehouse warrantskladní list

warranty: warranty cardzáruční list

wine: vinný lístekwine list

paper: blank sheet of paperčistý list papíru

put: Napište se do seznamu.Put your name on the list.

bobkový: bay leafgastr. bobkový list

javorový: maple leaf/syrupjavorový list/sirup

křestní: baptism certificate, certificate of baptismkřestní list

lístek: vinný lístekwine list

listina: startovní listinastart list

nápojový: nápojový lístekthe drink(s) list

oddací: marriage certificateoddací list

papír: blank sheet of paperčistý list papíru

prezenční: prezenční listinaattendance list

rodný: birth certificaterodný list

rozeklaný: dissected leafbot. rozeklaný list

skvrnitost: leaf spot, mosaic diseasebot. skvrnitost listů choroba

úmrtní: death certificateúmrtní list

výherní: výherní listinalist of winners

výuční: apprenticeship certificate, vocational certificatevýuční list

záruční: warranty cardzáruční list

živnostenský: trade licenceživnostenský list

pořídit: pořídit seznammake a list

prázdný: blank sheet of paperprázdný list papíru

seznam: v seznamuon the list

vyškrtat: Vyškrtni poslední jméno ze seznamu.Strike the last name from the list.