Hlavní obsah

international [ˌɪntəˈnæʃənəl]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

airport: mezinárodní letištěinternational airport

system: mezinárodní jednotková soustava SIinternational system of units

let: pravidelný/mezinárodní/vnitrostátní letscheduled/international/domestic flight

vztah: mezinárodní vztahyinternational relations

úmluva: mezinárodní/obchodní úmluvainternational/business convention

international: mezinárodní obchodinternational trade