Hlavní obsah

hotově

Vyskytuje se v

hotový: být hotovmít uděláno s čím be finished/through/over with sth

peníze: hotové penízeready money, cash

platit: platit hotověpay (in) cash

karta: Platíte hotově nebo kartou?Cash or credit (card)?

zdaleka: Není to zdaleka hotové.It is far from finished.

blow away: být úplně hotový z čeho silně ohromený ap.be blown away by sth

cash: peníze na dřevo, jen za hotové platí se hned při koupicash down, AmE cash on the barrelhead

done: vyřízený, hotový, mrtvý, utahaný unavený ap.done in

finished: skončit s čím, zanechat čeho, být s čím hotovbe finished with sth

ready: hotová jídla k ohřátí ap.ready meals

almost: Je to skoro hotové.It's almost ready.

finish: Skončil jste?, Jste hotov?Are you finished?

should: Do dvou bychom to měli mít hotové.We should have it finished by two.

tizzy: vytočit se, mít nervy, být úplně rozklepný/vynervovaný/hotovýget in(to) a tizzy