Hlavní obsah

hledí

Vyskytuje se v

hledět: hledět (si)dbát na co, čeho mind, heed sth, věnovat pozornost pay* attention to sth

nehledě: nehledě nana co regardless, irrespective of sth

hledět: nehledě na coregardless, irrespective of sth

přímo: voj. Přímo hleď!Eyes front!

hledět: Nehleďte na cenu.Spare no expense.

hledět: hledět si svéhomind one's own business

svůj, svá, své, svoje: Hleď si svého.Mind your own business.

hledět: Darovanému koni na zuby nehleď.Don't look a gift horse in the mouth.

kůň: Darovanému koni na zuby nehleď.Don't look a gift horse in the mouth.

brink: be on the brink of deathbýt na pokraji smrti, hledět smrti do očí

disregard: show disregard for sth/sbnebrat ohledy, naprosto nehledět na co/koho

eye: voj. Eyes right!Vpravo hleď!

gunpoint: be held at gunpointhledět do hlavně zbraně, být ohrožován (střelnou) zbraní

mindful: be mindful of sthmyslet, dbát, hledět na co

respecter: be a respecter of sthdůsledně respektovat co, hledět, potrpět si na co zásadu ap.

ahead: look straight aheadhledět přímo před sebe

matter: No matter how old I am ...Nehledě na to, kolik je mi let ...

grindstone: keep one's nose to the grindstonehledět si své práce