Hlavní obsah

hledí

Vyskytuje se v

nehledě: nehledě nana co regardless, irrespective of sth

přímo: voj. Přímo hleď!Eyes front!

svůj, svá, své, svoje: Hleď si svého.Mind your own business.

kůň: Darovanému koni na zuby nehleď.Don't look a gift horse in the mouth.

brink: být na pokraji smrti, hledět smrti do očíbe on the brink of death

eye: Vpravo hleď!voj. Eyes right!

gunpoint: hledět do hlavně zbraně, být ohrožován (střelnou) zbraníbe held at gunpoint

mindful: myslet, dbát, hledět na co, mít na paměti cobe mindful of sth

respecter: důsledně respektovat co, hledět, potrpět si na co zásadu ap.be a respecter of sth

ahead: hledět přímo před sebelook straight ahead

matter: Nehledě na to, kolik je mi let ...No matter how old I am ...

grindstone: hledět si své prácekeep one's nose to the grindstone

hledět: hledět (si)dbát na co, čeho mind, heed sth, věnovat pozornost pay* attention to sth