Hlavní obsah

fet

Vyskytuje se v

gain: gain fatztloustnout, nabrat tuky

grow: grow fat(z)tloustnout

low: low-fat yoghurtnízkotučný jogurt

non-fat: non-fat plain yogurtnetučný bílý jogurt

pad: fat padtukový polštář

roll: přen. roll (of fat)fald, hovor. pneumatika špeku na břiše ap.

saturated: saturated fatsnasycené tuky

soluble: fat-solublerozpustný v tucích

subcutaneous: subcutaneous implant/fatpodkožní implantát/tuk

vitamin: fat-soluble vitaminsvitamíny rozpustné v tucích

yogurt: non-fat/low-fat yogurtnetučný/nízkotučný jogurt

for: She is too fat for a model.Na modelku je moc tlustá.

less: You should eat less fat.Měl bys jíst méně tuku.

yet: I don't eat much, yet I am fat.Nejím moc a přesto jsem tlustý.

nasycený: nasycené tukysaturated fats

podkožní: anat. podkožní tuksubcutaneous fat

polštář: tukový polštářroll of fat

rostlinný: gastr. rostlinný olej/tukvegetable oil/fat

rozpustný: rozpustný ve vodě/v tucíchwater-soluble/fat-soluble

spalovač: spalovač tukůfat burner

tuk: živočišný tukanimal fat

tuk: rostlinný tukvegetable fat

ztužený: ztužený tukhydrogenovaný hydrogenated fat, k pečení též shortening

obsahovat: Obsahuje spoustu tuku.It contains lots of fat.

špek: mít špekybe fat/flabby

tlustý: tlusté masofat meat

tučný: tučný sýrrich cheese, full/high-fat cheese

tučný: mít tučné kontohave a fat bank account

tuk: nízký obsah tukulow fat content

ztloustnout: Hodně ztloustl.He got very fat.

prase: žít si jako prase v žitělive high on the hog, live off the fat of the land

fat: fat chance(jen) malá šance že se něco stane

fat: grow fat on sth(z)bohatnout, nahrabat si, (na)mastit si kapsu na čem

fat: grow/get fat(z)tloustnout, přibrat, přibírat na tuku

fat: put on/gain fatztloustnout

fat: be running to fatnabírat tuk, tloustnout

fat: lose/shed fatzhubnout, shodit tuky

fat: trans fatshydrogenované/částečně ztužené tuky nenasycené, transmastné kyseliny

fat: animal fatsživočišné tuky

fat: cooking fatpokrmový tuk