Hlavní obsah

danit

Nedokonavé sloveso

Vyskytuje se v

daň: daň z přidané hodnotyvalue added tax, zkr. VAT

daň: přímá/nepřímá daňdirect/indirect tax

daň: uvalit daň na coimpose a tax on sth

dědický: práv. dědická daňinheritance/death/estate tax, hist. estate duty

nepřímý: ekon. nepřímá daňindirect tax

odpuštění: ekon. odpuštění danítax exemption

osvobozený: ekon. osvobozený od daněexempt from tax, tax-exempt, příjem, zboží ap. free of tax, tax-free

plátce: plátce danětaxpayer

pozůstalost: práv. daň z pozůstalostiinheritance/AmE estate tax

příjem: ekon. daň z příjmuincome tax

regresivní: ekon. regresivní daňregressive tax

silniční: silniční daň roční poplatek majitele vozidlaroad tax

spotřební: spotřební daňz alkoholu ap. excise (tax), daň ze spotřeby obecně consumption tax

srážka: ekon. srážka danětax deduction

včetně: včetně daněinclusive of tax, daň zahrnuta tax included

výběrčí: výběrčí danítax collector

výpočet: ekon. výpočet danětax calculation

odepsat: odepsat (si) co z danídeduct sth from one's taxes, set sth against tax

přidaný: ekon. daň z přidané hodnoty v USA neexistujeValue Added Tax, zkr. VAT

account: payment on accountzálohová platba (daně)

administrator: ekon. tax administratorsprávce daně

avoidance: ekon. tax avoidancesnižování základu daně legálními prostředky

collection: tax collectionvýběr daní

collector: tax collectorvýběrčí daní

corporate: corporate income taxdaň z příjmu právnických osob firem

corporation: corporation income taxdaň z příjmu právnických osob

cut: tax cutssnížení daní

dividend: dividend taxdaň z dividend

duty: ekon., práv. estate dutydaň z pozůstalosti, dědická daň

environmental: environmental taxekologická daň

estate: estate duty, AmE estate taxdědická daň, daň z pozůstalosti

exemption: tax exemption, exemption from taxationosvobození od daně, daňová výjimka

free: tax-freeosvobozený od daně

hike: tax hikezvýšení daní

included: tax includedvčetně daně

inclusive: inclusive of taxvčetně daně

licence: road fund licencedoklad o zaplacení silniční daně, hovor. silniční známka

loophole: find a tax loopholevyhnout se placení daní

luxury: ekon. luxury taxdaň z přepychu

overpaid: tax overpaidpřeplatek daně

pay: pay-as-you-earn(systém) placení daně (z příjmu) srážkou u zdroje

rebate: tax rebatedaňové přeplatky, vrácení přeplatku daně

refund: ekon. tax refundsvrácení daně, vratky daní

revenue: tax revenuesdaňové výnosy, příjmy z daní

source: tax deducted at sourcedaň (vybíraná) srážkou u zdroje

stealth: ekon. stealth taxesskryté/neviditelné daně různé nepřímé poplatky do státní pokladny

tax: assess a taxstanovit daň

tax: value added taxdaň z přidané hodnoty

tax: excise taxspotřební daň

tax: capitation taxdaň z hlavy

tax: inheritance taxdědická daň

tax: pay-roll taxdaň ze mzdy

tax: flat taxjednotná daň

tax: luxury taxdaň z přepychu, přepychová daň

tax: real estate taxdaň z nemovitostí

tax: revenue taxdůchodová daň

tax: AmE, hovor. a sin taxdaň ze zdraví škodlivé spotřeby cigarety, alkohol ap.

turnover: ekon. turnover taxdaň z obratu

evade: evade taxesvyhýbat se placení daní

must: Must I pay a tax?Musím zaplatit daň?