Hlavní obsah

construction [kənˈstrʌkʃən]

Vyskytuje se v

building: pozemní stavitelstvístav. building construction(s)

capital: investiční výstavbacapital construction

industry: stavebnictví/ocelářstvíconstruction/steel industry

mixed: spřažená konstrukcestav. mixed construction

involved: dělníci podílející se na stavběworkers involved in the construction

dělník: stavební dělníkconstruction worker

stavba: stav. stavba na klíčturnkey construction/project

technik: bezpečnostní techniksafety officer, stav. (construction) safety supervisor

technika: stavební technikaconstruction machinery

výstavba: bytová výstavbahousing construction

construction: ve výstavběunder construction