Hlavní obsah

caused

Vyskytuje se v

natural: zemřít přirozenou smrtídie of natural causes

offence: urazit kohocause offence to sb

advance: prosazovat zájmy kohoadvance the cause of sb

champion: pevně zastávat cochampion the cause of sth

efficient: účinná/hybná příčinafiloz. efficient cause

establish: Testy stanovily příčinu smrti.Tests established the cause of death.

immediate: bezprostřední příčina smrtiimmediate cause of death

original: prapříčinathe original cause

plead: obhajovat, hájit, zastupovat koho, vést čí při u souduplead sb's case/cause

public nuisance: působit veřejné pohoršení, narušovat veřejný pořádekcause a public nuisance

uproar: vyvolat pobouřenícause uproar

vexation: (z)působit mrzutosti komucause sb vexation

as: Co se týče toho důvodu ...As for the cause ...

delay: Způsobilo to jisté zpoždění.It caused some delay.

work out: Přišel na příčinu.He worked out the cause.

common: dát se dohromady, spojit se s kým pro společný cílmake common cause with sb

obava: vyvolat obavy z čehoraise/provoke/cause fears, raise the spectre of sth

příčina: příčina a následekcause and effect

rebel: rebel bez příčinyrebel without a cause

rozruch: vyvolat rozruchcause/create a stir, překvapivou novinkou hovor. drop a bombshell

spojit: spojit síly s kýmjoin forces with sb, make common cause, come together with sb

vyvolat: vyvolat obavy z čehoraise/provoke/cause fears, raise the spectre of sth

zavdat: zavdat příčinu čemu vyvolatgive rise/occasion to sth, give cause for sth, elicit, provoke, evoke sth

napáchat: napáchat velké škodycause great damage, publ., kniž. wreak havoc

ona: To ona to způsobila.It's her who caused it.

pátrat: pátrat po příčinách čehosearch for the causes of sth

škoda: způsobit/napáchat těžké škodycause severe damage, do a lot of damage

vyšetřit: vyšetřit příčinu čehoinvestigate the cause of sth

zavinit: zavinit požárcause a fire

zmatek: vyvolat/způsobit zmatekcause confusion/chaos/mayhem

způsobit: Bylo to způsobeno ...It was caused by ...

cause: způsobený, zaviněný čímcaused by sth