Hlavní obsah

breed [briːd]

Vyskytuje se v

cattle: plemenářství dobytkacattle breeding

selective: selektivní kříženíbiol. selective breeding

bojový: bojová plemenafighting breeds

chov: chov dobytkacattle farming/breeding, stock raising, živočišná výroba animal husbandry

plemenný: plemenný hřebecstudhorse, breeding stallion

vychovaný: (slušně)/dobře vychovanýwell-bred, well-brought-up, well-mannered

živný: živná půdapro bakterie ap. culture/growth medium, nutrient substance, přen. dobré podmínky breeding/fertile ground

chovat: chovat králíkybreed rabbits

rasa: psí rasabreed of dog

breed: narodit se a vyrůst kdebe born and bred swh