Hlavní obsah

šíře, kniž. šíř

Vyskytuje se v

blud: šířit bludyspread fallacies

široko: široko dalekofar and wide, near and far

široký: široký pojembroad term

lavinovitě: lavinovitě se (roz)šířit zpráva ap.spread like wildfire

šířit: šířit lžispread lies

šířit se: Zvuk se šíří rychlostí okolo 330 m/s.Sound travels at about 330 meters per second.

škála: široká škála čehowide range of sth

úsměv: široký/ironický úsměvbroad/ironical grin

veřejnost: široká veřejnostthe general public

appeal: líbit se/zamlouvat se širokým vrstvám, oslovovat široké vrstvyhave a popular appeal

-brimmed: klobouk se širokou krempouwide-brimmed hat

broad: široký škála čehobroad range of sth

broadly: celkem vzato, obecně řečeno, v podstatě, v širším pojetíbroadly speaking

butterfly: nůž motýlek, sport. široký párový nůž užívaný v kung-fubutterfly knife

extension: v širším pojetí/záběru/významu/slova smysluby extension

full-length: ležet natažený/jak dlouhý tak širokýlie full-length

high street: móda pro širokou veřejnost hl. vycházející z posledních trendůHigh-street fashion

public: široká veřejnostgeneral public

top: tílko s širokými ramínkytank top

viral: virálně (se) šířit po internetu ap.go viral

wide: široké plátno kinowide screen

extensive: široké znalostiextensive knowledge

give: Široce zívnul.He gave a great yawn.