Hlavní obsah

nervy [ˈnɜːvɪ]

Vyskytuje se v

silný: strong nervessilné nervy

špagát: have nerves of steel/iron, have strong nervesmít nervy jako špagáty

uzlíček: bundle of nervesuzlíček nervů

zrakový: optic nerveanat. zrakový nerv

jít: get on sb's nerves, annoy sb, get up one's nosejít komu na nervy

lézt: get on sb's nerveslézt komu na nervy

nadranc: be a nervous wreckmít nervy nadranc

povolit: He snapped., zpanikařil He lost his nerve., přehnal to He overreacted.Povolily mu nervy.

provaz: have nerves of iron/steelmít nervy jako provazy

železo: nerves/muscles of steelnervy/svaly (jako) ze železa

bundle: bundle of nervesuzlíček nervů člověk

drive: drive sb maddohánět koho k šílenství, lézt komu na nervy

fray: fray sb's nervesjít komu na nervy

iron: iron nervesnervy z oceli

jangle: jangled nervespocuchané nervy

nerve: anat. auditory nervesluchový nerv

strong: strong nervespevné nervy

pain: She is a real pain in the neck.Ta mě/všechny fakt štve., Ona mi/všem fakt leze na nervy.

tizzy: get in(to) a tizzyvytočit se, mít nervy, být úplně rozklepný/vynervovaný/hotový

nerv: strong nervespevné nervy