Hlavní obsah

with it, with-it

Přídavné jméno

  • hovor., zast.(jsoucí) v obrazeHe wasn't (really) with it.Byl tak trošku mimo., Nevěděl, která bije.

Vyskytuje se v

be: What am I to do with it?Co s tím mám dělat?

do: What is he doing with it?Co s tím dělá?

get on: Get on with it!Dělej (něco)! začni pracovat ap.

must: We must cope with it.Musíme se s tím vypořádat.

sídlo: firma se sídlem v ...company with its registered office at..., sídlící v company based in ...

chybět: Chybí tomu něco?Is anything wrong with it?

odbytý: Až to budu mít odbyté.When I am through with it.

provádět: Co s tím provádíš?What are you doing with it?

smířit se: Tak se s tím prostě smiř!, Smiř se s tím!Deal with it!

souviset: To s tím nijak nesouvisí.It has nothing to do with it.

společný: Nemám s tím nic společného.I have nothing to do with it.

vypořádat se: Musíš se s tím vypořádat sám.You have to deal with it on your own.

zacházet: Zacházej s tím opatrně.Be careful with it., Treat it carefully.

zdržovat se: Zbytečně se tím zdržuješ.You're just wasting your time with it.

zošklivit se: Brzy se mu to zošklivilo.He soon became fed up with it.

ďas: Vem to ďas.To hell with it.

pačesy: popadnout příležitost za pačesyseize the opportunity, realizovat nápad ap. pick up the ball and run with it