Hlavní obsah

with it, with-it

Vyskytuje se v

be: What am I to do with it?Co s tím mám dělat?

do: What is he doing with it?Co s tím dělá?

get on: Get on with it!Dělej (něco)! začni pracovat ap.

must: We must cope with it.Musíme se s tím vypořádat.

sídlo: company with its registered office at..., sídlící v company based in ...firma se sídlem v ...

chybět: Is anything wrong with it?Chybí tomu něco?

odbytý: When I am through with it.Až to budu mít odbyté.

provádět: What are you doing with it?Co s tím provádíš?

smířit se: Deal with it!Tak se s tím prostě smiř!, Smiř se s tím!

souviset: It has nothing to do with it.To s tím nijak nesouvisí.

společný: I have nothing to do with it.Nemám s tím nic společného.

vypořádat se: You have to deal with it on your own.Musíš se s tím vypořádat sám.

zacházet: Be careful with it., Treat it carefully.Zacházej s tím opatrně.

zdržovat se: You're just wasting your time with it.Zbytečně se tím zdržuješ.

zošklivit se: He soon became fed up with it.Brzy se mu to zošklivilo.

ďas: To hell with it.Vem to ďas.

pačesy: seize the opportunity, realizovat nápad ap. pick up the ball and run with itpopadnout příležitost za pačesy