Hlavní obsah

wit [wɪt]

Vyskytuje se v

whit: not a/one whit, no whitvůbec (ne), ani trošku/trochu, ani za mák

wit: the witto do sth schopnost mentální udělat co, inteligence na co

gather: gather one's witsprobrat se, vzpamatovat se z šoku ap.

rapier: have a rapier witbýt velmi duchaplný/bystrý osoba

brevity: brevity is the soul of witv jednoduchosti je síla (vtipu) původně z Hamleta

drobet: not a whit of sthani drobet čeho

rada: be at one's wits' endnevědět si rady

sršet: sparkle with witsršet vtipem

svatodušní: Whitsun(tide), Whit, letnice Pentecostsvatodušní svátky

vtip: be very witty, hl. text ap. sparkle with witsršet vtipem

ani: form. not a whit, no whit, not at allani za mák

hrst: be reasonable, use one's wits/head, zamyslet se put on one's thinking capvzít rozum do hrsti

kam: nevědět co dělat not know which way to turn/what to do, be at one's wits' end, být ztracen be lostnevědět kudy kam

rozum: be at one's wits' endbýt s rozumem v koncích

vejít se: not a whitani co by se za nehet vešlo vůbec nic

změřit: pit one's strength against sb, znalostní, inteligence ap. pit one's wits against sbzměřit síly s kým

frighten: frighten sb to death, frighten sb out of sb's witsvylekat koho k smrti