Hlavní obsah

wit [wɪt]

Vyskytuje se v

frighten: frighten sb to death, frighten sb out of sb's witsvylekat koho k smrti

whit: not a/one whit, no whitvůbec (ne), ani trošku/trochu, ani za mák

gather: gather one's witsprobrat se, vzpamatovat se z šoku ap.

rapier: have a rapier witbýt velmi duchaplný/bystrý osoba

brevity: brevity is the soul of witv jednoduchosti je síla (vtipu) původně z Hamleta

drobet: ani drobet čehonot a whit of sth

rada: nevědět si radybe at one's wits' end

sršet: sršet vtipemsparkle with wit

svatodušní: svatodušní svátkyWhitsun(tide), Whit, letnice Pentecost

svatodušní: svatodušní neděleWhit Sunday

vtip: sršet vtipembe very witty, hl. text ap. sparkle with wit

ani: ani za mákform. not a whit, no whit, not at all

hrst: vzít rozum do hrstibe reasonable, use one's wits/head, zamyslet se put on one's thinking cap

kam: nevědět kudy kamnevědět co dělat not know which way to turn/what to do, be at one's wits' end, být ztracen be lost

rozum: být s rozumem v koncíchbe at one's wits' end

vejít se: ani co by se za nehet vešlo vůbec nicnot a whit

změřit: změřit síly s kýmpit one's strength against sb, znalostní, inteligence ap. pit one's wits against sb