Hlavní obsah

uvědomovat si

Vyskytuje se v

realize: Do you realize it?Uvědomuješ si to?

unaware: be unaware of sthneuvědomovat si, (ani) netušit co

unconscious: be unconscious of sthnebýt si vědom(ý) čeho, neuvědomovat si co

uvědomovat si: Do you realize that ...?Uvědomuješ si, že ...?