Hlavní obsah

uplatnit

Dokonavé sloveso

Vyskytuje se v

nárok: make a claim to sthvznést/uplatnit nárok na co

uplatnit se: find employmentpracovně se uplatnit

veto: exercise the vetouplatnit právo veta

applicable: where applicablekde lze uplatnit, v příslušných případech, pokud se vztahuje

claim: make a claimvznést/uplatnit nárok

magic: work one's magic on sb/sth(za)působit, zabírat na koho/co kladně, uplatnit své schopnosti v něčem

set: set up a claimuplatnit/uplatňovat nárok

work: work one's magic on sb/sth(za)působit, zabírat na koho/co kladně, uplatnit své schopnosti v něčem

manqué: lawyer manquéčlověk, jenž se mohl uplatnit jako právník, právník duchem

uplatnit: use one's experienceuplatnit své zkušenosti