Hlavní obsah

troop [truːp]

Vyskytuje se v

auxiliary: voj. auxiliary troopspomocné vojenské oddíly zprav. jiných národností

commit: commit troopsnasadit jednotky do boje

elite: elite troopselitní jednotky

front line: front-line troopsfrontová vojska

marshal: marshal the troopssešikovat vojsko

deploy: They deployed ground troops.Nasadili pozemní jednotky.

withdraw: The troops withdrew.Jednotky se stáhly.

elitní: voj. elitní jednotkyelite units/forces/troops

úderný: voj. úderná jednotkastorm/shock troop(s)

voják: vojácisoldiers, troops

stáhnout se: Jednotky se stáhly z oblasti.The troops withdrew from the area.