Hlavní obsah

troop [truːp]

Vyskytuje se v

troop: troopsvojáci, vojsko, přen. oddíly

auxiliary: voj. auxiliary troopspomocné vojenské oddíly zprav. jiných národností

commit: commit troopsnasadit jednotky do boje

elite: elite troopselitní jednotky

front line: front-line troopsfrontová vojska

marshal: marshal the troopssešikovat vojsko

deploy: They deployed ground troops.Nasadili pozemní jednotky.

withdraw: The troops withdrew.Jednotky se stáhly.

elitní: elite units/forces/troopsvoj. elitní jednotky

úderný: storm/shock troop(s)voj. úderná jednotka

voják: soldiers, troopsvojáci

stáhnout se: The troops withdrew from the area.Jednotky se stáhly z oblasti.