Hlavní obsah

tilling [tɪlɪŋ]

Vyskytuje se v

cancel: good till cancelledplatný do odvolání/zrušení

daybreak: till daybreakaž do (bílého) rána

when: till whendokdy

sleep: I slept till nine.Spal jsem až do devíti.

dokud: until, tilldokud ne ...

: I'll wait till he comes., I'll wait for him to come.Počkám, až přijde.

kolik: From/Till what age?Od/Do kolika let? věku

než: Wait till I come., Wait for me to come.Počkej, než přijdu.

soudný: wait till kingdom comečekat až do soudného dne

zítřek: Don't put off till tomorrow what you can do today., Never leave that till tomorrow which you can do today.Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.

till: He has to wait till Monday.Musí čekat až do pondělka.