Hlavní obsah

taught [tɔːt]

Související hesla

pt&pp of teach

Vyskytuje se v

lesson: teach sb a lessondát lekci komu, dát na pamětnou komu

post: teaching postmísto učitele, učitelské místo

self-taught: self-taught playerhráč samouk

self-taught: He is self-taught.Je to samouk., Učil se sám.

teach: He taught me (how) to ride a bicycle.Naučil mě jezdit na kole.

teach: teach sb a lessondát komu za vyučenou,dát komu co proto, dát komu lekci

dát: dát lekci komuteach sb a lesson

didaktický: didaktické pomůckyteaching aids

fakultní: fakultní nemocniceUniversity/teaching/College Hospital

pomůcka: učební pomůckyteaching aids

sbor: učitelský sbor(teaching) staff

naučit: Kdo tě to naučil?Who taught you that?

samouk: být samoukbe self-taught

samouk: malíř samouka self-taught painter

učit: Učí dítě psát.She is teaching the child to write.

učitelský: učitelský sborteaching staff

výuka: rozšířená výuka jazykůextensive language teaching

živit se: Živí se učením.She makes a/her living by teaching.

lekce: dát/udělit komu lekciteach sb a lesson

naučit: naučit koho slušnému chováníteach sb manners

naučit: Starého psa novým kouskům nenaučíš.You can't teach an old dog new tricks.

proto: dát komu co protogive sb a going-over/what for, vynadat give sb a ticking/telling off, sort sb out, dát lekci teach sb a lesson