Hlavní obsah

strained [streɪnd]

Vyskytuje se v

strain: put a strain on sb/sthvyvinout tlak na koho/co, zatížit co

virus: virus strainkmen viru

náběh: have a disposition/tendency to sth, děděný v rodině have a strain of sthmít náběh na co, k čemu dispozice, sklony ap.

napnout: strain one's eyes/earsnapnout zrak/sluch

natáhnout: strain/hovor. pull a musclenatáhnout si sval

natažený: strained/hovor. pulled musclenatažený sval

sluch: strain one's earsnapínat sluch

vaz: strained/torn ligamentsnatažené/přetržené vazy

vyvíjet: make (an) effort, try hard, strain, do one's best, namáhat se exert osfvyvíjet úsilí

zátěž: mental strainpsychická zátěž

namáhat: strain one's eyesnamáhat (si) oči

nepřirozený: strained smilenepřirozený úsměv křečovitý

snést: The material withstands high strain.Materiál snese vysoké namáhání.

vykřičet: shout osf hoarse, strain one's voicevykřičet si hlasivky