Hlavní obsah

stick out

Vyskytuje se v

thumb: stick out like a sore thumbbýt jako pěst na oko, vyčnívat, být výrazný

jazyk: stick out one's tongue at sbvypláznout jazyk na koho

vypláznout: stick out one's tongue at sbvypláznout jazyk na koho

trčet: The pole was sticking out of the ground.Kůl trčel ze země.

oko: stick out a mile, be very striking, ihned upoutat jump out at sbbít do očí být nápadný

pěst: stick out like a sore thumbbýt jako pěst na oko nápadný

stick: stick outčnět, trčet, čnít