Hlavní obsah

spotted [ˈspɒtɪd]

Vyskytuje se v

rivet: be riveted (to the spot)být (jako) přimražený/přikovaný/přibitý pohled

rooted: be rooted to the spotbýt/stát jako přibitý/přikovaný nemoci se hnout - strachem ap.

spot: be on the spotbýt přímo na místě, být (přítomen) přímo v centru dění

tight: be in a tight corner/spotbýt v úzkých, být v (pěkné) bryndě

catshark: small-spotted catsharkmáčka skvrnitá

dogfish: lesser spotted dogfishmáčka skvrnitá

fine: on-the-spot finebloková pokuta uložená na místě

hyena: zool. spotted hyenahyena skvrnitá

leaf: leaf spotskvrnitost listů onemocnění

lesser: zool. lesser spotted woodpeckerstrakapoud malý

liver: liver spotjaterní skvrna na kůži

on-the-spot: on-the-spot finebloková pokuta uložená na místě

reporter: on-the-spot reporterzpravodaj na místě (události), místní zpravodaj

spotted: zool. spotted hyenahyena skvrnitá

welding: spot weldingbodové svařování

woodpecker: spotted woodpeckerstrakapoud

hit: hovor. hit the spotbýt právě vhod, bodnout k chuti ap.

bodový: spot light(ing)bodové světlo

hotovost: cash payment, na místě hovor. spot cash, money downplatba v hotovosti

místo: okamžitě on the spot, right away, činu, nehody ap. at the scenena místě

mžitka: black spots in front of one's eyesmžitky před očima

parkovací: parking space/place/spotparkovací místo

přikovaný: stand rooted to the spotstát jako přikovaný

sedmitečný: seven-spot ladybird, AmE seven-spotted lady beetle/ladybugzool. slunéčko sedmitečné

skvrnitost: leaf spot, mosaic diseasebot. skvrnitost listů choroba

skvrnitý: epidemic typhus (fever), spotted fevermed. skvrnitý tyfus

slabost: have a weakness/soft spot for sb/sthmít slabost pro koho/co

slabý: sb's weakness, weak point/spotčí slabá stránka, slabé místo

sluníčko: seven-spot ladybird, AmE seven-spotted lady beetleslunéčko sedmitečné

svářečka: spot welderbodová svářečka

uvést: embarrass, discomfit, zmást perplex, nonplus sb, nepříjemnou otázkou ap. put sb on the spotuvést do rozpaků

znaménko: beauty spotznaménko krásy

žlutý: yellow spot, macula luteaanat. žlutá skvrna

malebný: beauty spotmalebný kout(ek) v krajině ap.

podnik: nightclub, hovor. night spotnoční podnik

zahlédnout: I spotted him in the crowd.Zahlédl jsem ho v davu.

přibitý: stand rooted to the spotstát jako přibitý

vytáhnout: get sb out of a tight spotvytáhnout komu trn z paty

vytrhnout: get sb out of a tight spotvytrhnout komu trn z paty

zlatý: highlight, high spot/pointzlatý hřeb vystoupení ap.