Hlavní obsah

rozeznat

Vyskytuje se v

apart: I can't tell their twins apart.Jejich dvojčata od sebe nerozeznám.

tell apart: I can never tell them apart.Nikdy je od sebe nemůžu rozeznat.

rozeznat: He couldn't tell them apart.Nemohl je od sebe rozeznat.