Hlavní obsah

revolt [rɪˈvəʊlt]

Podstatné jméno

  1. vzpoura, povstání, revolta často násilnárise in revoltvzbouřit se, povstat
  2. against sb/sth přen. vzepření se komu/čemu, vzbouření se proti autoritě ap.

Vyskytuje se v

revolt: rise in revoltvzbouřit se, povstat