Hlavní obsah

ostříhaný

Přídavné jméno

  1. (o vlasech) cut(trávník ap. též) cropped, trimmedostříhaný nakrátkoclose-cropped, cut short
  2. (ovce) sheared

Vyskytuje se v

dát se: have/get one's hair cut, get a haircutdát se ostříhat

ostříhat: have one's hair cutnechat se ostříhat

dohola: shave sb's head (clean)ostříhat koho dohola

nechat: She got her hair cut.Nechala se ostříhat.

crop: crop sb's hairostříhat komu vlasy (nakrátko)

cut: have one's hair cutnechat se ostříhat

haircut: get a haircutnechat se ostříhat

shear: off (the) shearsčerstvě ostříhaná ovce

hair: She got her hair cut.Nechala se ostříhat.

have: He should have his hair cut.Měl by se dát ostříhat.

ostříhaný: close-cropped, cut shortostříhaný nakrátko