Hlavní obsah

okay, OK, O.K., ok [ˌəʊˈkeɪ]

Podstatné jméno

  • the okay souhlasgive the okay to sthodkývnout, odsouhlasit co

Vyskytuje se v

pořádek: být v pořádkusystém ap. be (working) all right/OK, zdravý ap. be fine/in good health, o stavu věci be in good condition/order

stát se: Nic se nestalo. reakce na omluvuNever mind., It's OK.

zač: Není zač. po poděkováníNo problem, BrE, form. Not at all., hl. AmE You are welcome., hovor. It's okay., form. Don't mention it., It's nothing.

ano: Ano? souhlasíš?OK?, All right?

hodit se: Hodí se ti to příští týden?Is next week OK for you?, Does next week suit you?

jo: Tak jo.Okay., All right.

pořádek: Jsi v pořádku?Are you all right/OK?

vadit: Nevadí, když...?Is it okay if...?

vyhovovat: Vyhovuje Vám to?Does that suit you?, Is it OK for you?

závada: nebýt na závadube no problem, be (quite) okay, neškodit do no harm