Hlavní obsah

nobody [ˈnəʊbɒdɪ or -ədɪ or -ʌdɪ]

Zájmeno

  • nikdonobody'sničí, nikomu nepatřící

Vyskytuje se v

remotely: Nobody was remotely interested.Nikoho to ani trošku nezajímalo.

dosud, doposud: Nobody has complained so far.Nikdo si dosud nestěžoval.

nikdo: That's nobody's business.Do toho nikomu nic není.

spor: Nobody can argue with that., There is no doubt/argument about that.O tom není sporu.

zranit se: Nobody was/got injured/hurt in the accident.Nikdo se při nehodě nezranil.

blázen: like crazy, utrácet, cpát se ap. like there's no tomorrow, velice rychle či dobře like nobody's businesshovor. jako blázen

dokonalý: Nobody is perfect.Nikdo není dokonalý.

nobody: nobody'sničí, nikomu nepatřící