Hlavní obsah

kašlat

Vyskytuje se v

zvysoka: not give a damn/shit about sb/sthzvysoka na koho/co kašlat/srát

cough: cough sweetbonbon proti kašli

coughing: fit of coughingzáchvat kašle

dismissive: be dismissive of sb/sthchovat se přezíravě ke komu/čemu, neskrývaně kašlat na koho/co, pohrdat kým/čím

fit: fit of laughter/coughingzáchvat smíchu/kašle

mixture: cough mixturesirup proti kašli

screw: vulg. Screw that.Seru na to., Kašlu na to.

sweet: cough sweetbonbon proti kašli

board: This goes by the board today.Dnes o to nikdo nestojí., Dnes na to každý kašle., To dnes nikoho nezajímá., To se dnes nenosí.

cut: Cut it out!Přestaň s tím!, Nech toho!, Kašli na to!

kašlat: BrE Sod it., vulg. Screw that!, nebudu to dělat Blow this for a lark.Kašlu na to. je to těžké ap.