Hlavní obsah

handicap [ˈhændɪˌkæp]

Sloveso-pp-

Vyskytuje se v

physically: tělesně postiženýphysically handicapped

visually: zrakově postiženývisually handicapped

handicapped: mentálně postiženýmentally handicapped

postižený: tělesně postižený(physically) handicapped, disabled

tělesně: tělesně postiženýphysically disabled/handicapped

tělesný: tělesné postiženíphysical disability/handicap/vada defect

vada: tělesná vadaphysical handicap/defect