Hlavní obsah

physically [ˈfɪzɪkəlɪ]

Vyskytuje se v

physically: physically handicappedtělesně postižený

punishment: physical/corporal punishmentfyzický/tělesný trest

postižený: (physically) handicapped, disabledtělesně postižený

tělesně: physically disabled/handicappedtělesně postižený

tělesný: physical educationtělesná výchova

újma: physical harmfyzická újma

vada: physical handicap/defecttělesná vada

výchova: physical educationtělesná výchova

zdatný: able-bodied, physically fittělesně zdatný

zdraví: physical healthtělesné zdraví

disponovaný: physically well-equippedfyzicky dobře disponovaný

únava: physical/mental/muscle fatiguetělesná/duševní/svalová únava

physical: physical needstělesné potřeby