Hlavní obsah

expected [ɪkˈspektɪd]

Vyskytuje se v

expect: be expecting (a baby)čekat dítě, být těhotná

expect: I expect ...Myslím, že ..., Předpokládám, že ..., Řekl bych, že ...

expect: expect the worstpočítat s nejhorším

expect: What do you expect me to do?Co čekáš, že udělám?

expect: He is expecting you.Už vás očekává.

expect: I expect so/not.Řekl bych, že ano/ne. v odpovědi na otázku

might: As you might expect ...Jak asi čekáte ...

stormy: We can expect stormy weather.Můžeme očekávat časté bouřky.

počítat: počítat s nejhoršímexpect the worst

rodina: čekat rodinube in a family way, be expecting a child

čekat: A co jsi čekal?What else did you expect?

mít: Měl jsi to čekat!You should've expected that!

očekávat: Očekává se od Vás, že přijdete.You are expected to come.

požehnaný: v požehnaném stavu těhotnáin a delicate condition, expecting a baby, with a baby