Hlavní obsah

eerie, eery [ˈɪərɪ]

Vyskytuje se v

catchment: catchment (area)povodí řeky

area: Restricted area!Nepovolaným vstup zakázán!

broadcast: elektr. broadcast areaoblast dosahu vysílání

built-up: speed limit in built-up areasmaximální (povolená) rychlost v obci

carry: AmE carry the state/areazískat většinu hlasů ve státě/v oblasti ve volbách

code: area code(telefonní) předvolba

conservation: conservation areapamátková/chráněná zóna/rezervace

euro: euro areaeurozóna

fallout: fallout areaspadová oblast

friction: friction area/angle/bearing/brakestřecí plocha/úhel/ložisko/brzdy

genital: genital areagenitální oblast

grey: grey areamezera, bílé místo v zákoně ap. - s nevyjasněnými zákonitostmi

motor: motor areamotorické centrum (mozku)

postal: postal areapoštovní obvod

restricted: Restricted areaZákaz vstupu (nepovolaným), Vstup jen s povolením do vojenské oblasti ap., BrE úsek s omezenou rychlostí

rug: area rugkusový koberec

smoking: non-smoking areanekuřácká část, část vyhrazená pro nekuřáky

specific: in specific areasv určitých oblastech

stress: tech. stress areanamáhaná plocha, plocha napětí

unit: per unit areana jednotku plochy poměr

unit: unit of areajednotka plošné míry

affect: areas affected by floodsoblasti postižené záplavami

dominate: areas dominated by the enemyoblasti ovládané nepřítelem

lockdown: The entire area is under lockdown.Celá oblast je uzavřená/pod uzávěrou.

čtvrť: chudinská čtvrťshanty town, slum(s), slum area, back streets

místní: místní předvolbaBrE dialling code, AmE area code

nepovolaný: Nepovolaným vstup zakázán.Authorized personnel only., do oblasti Restricted area.

oblast: chráněná krajinná oblast(nature) conservation area

obsah: geom. obsah čtvercearea of a square

obydlený: hustě/řídce obydlená oblastdensely/sparsely populated area

pásmo: pohraniční/celní pásmofrontier/customs area/zone

pěší: pěší zónaBrE pedestrian precinct/area, AmE pedestrian mall

plocha: let. startovací plochapro rakety launch(ing) pad, launch area

plošný: plošná jednotkasquare/area unit

plošný: plošná výměraarea, extent

plošný: geom. plošný obsahsurface area

povodňový: povodňové oblastiflood area

prostor: výstavní prostoryexhibition area

prostor: vojenský prostormilitary area

přírodní: přírodní rezervacenature reserve, nedotčená, velká wilderness area

rezervace: památková rezervaceconservation area

území: sport. pokutové územípenalty area/box

vápno: velké vápno pokutové územíthe (18-yard) box, penalty area

výdej: výdej zavazadel na letišti ap.baggage (re)claim area

výstavní: výstavní katalog/plocha/síň/stánekexhibition catalogue/area/hall/stand

výše: oblast tlakové výšeanticyclone, high(-pressure area)

zákaz: zákaz vstupuno admission/entry, o střežené oblasti ap. Restricted Area

záplavový: záplavové územífloodplain(s), flood area/zone

osídlený: hustě/řídce osídlená oblastdensely/sparsely populated area

stáhnout se: Jednotky se stáhly z oblasti.The troops withdrew from the area.

zakázat: Do této oblasti je vstup zakázán.This area is out of bounds.