Hlavní obsah

eerie, eery [ˈɪərɪ]

Vyskytuje se v

catchment: catchment (area)povodí řeky

broadcast: elektr. broadcast areaoblast dosahu vysílání

built-up: speed limit in built-up areasmaximální (povolená) rychlost v obci

carry: AmE carry the state/areazískat většinu hlasů ve státě/v oblasti ve volbách

code: area code(telefonní) předvolba

conservation: conservation areapamátková/chráněná zóna/rezervace

euro: euro areaeurozóna

fallout: fallout areaspadová oblast

friction: friction area/angle/bearing/brakestřecí plocha/úhel/ložisko/brzdy

genital: genital areagenitální oblast

grey: grey areamezera, bílé místo v zákoně ap. - s nevyjasněnými zákonitostmi

motor: motor areamotorické centrum (mozku)

postal: postal areapoštovní obvod

restricted: Restricted areaZákaz vstupu (nepovolaným), Vstup jen s povolením do vojenské oblasti ap., BrE úsek s omezenou rychlostí

rug: area rugkusový koberec

smoking: non-smoking areanekuřácká část, část vyhrazená pro nekuřáky

specific: in specific areasv určitých oblastech

stress: tech. stress areanamáhaná plocha, plocha napětí

unit: per unit areana jednotku plochy poměr

affect: areas affected by floodsoblasti postižené záplavami

dominate: areas dominated by the enemyoblasti ovládané nepřítelem

lockdown: The entire area is under lockdown.Celá oblast je uzavřená/pod uzávěrou.

čtvrť: shanty town, slum(s), slum area, back streetschudinská čtvrť

místní: BrE dialling code, AmE area codemístní předvolba

nepovolaný: Authorized personnel only., do oblasti Restricted area.Nepovolaným vstup zakázán.

oblast: (nature) conservation areachráněná krajinná oblast

obsah: area of a squaregeom. obsah čtverce

obydlený: densely/sparsely populated areahustě/řídce obydlená oblast

pásmo: frontier/customs area/zonepohraniční/celní pásmo

pěší: BrE pedestrian precinct/area, AmE pedestrian mallpěší zóna

plocha: pro rakety launch(ing) pad, launch arealet. startovací plocha

plošný: square/area unitplošná jednotka

povodňový: flood areapovodňové oblasti

prostor: exhibition areavýstavní prostory

přírodní: nature reserve, nedotčená, velká wilderness areapřírodní rezervace

rezervace: conservation areapamátková rezervace

území: penalty area/boxsport. pokutové území

vápno: the (18-yard) box, penalty areavelké vápno pokutové území

výdej: baggage (re)claim areavýdej zavazadel na letišti ap.

výstavní: exhibition catalogue/area/hall/standvýstavní katalog/plocha/síň/stánek

výše: anticyclone, high(-pressure area)oblast tlakové výše

zákaz: no admission/entry, o střežené oblasti ap. Restricted Areazákaz vstupu

záplavový: floodplain(s), flood area/zonezáplavové území

osídlený: densely/sparsely populated areahustě/řídce osídlená oblast

stáhnout se: The troops withdrew from the area.Jednotky se stáhly z oblasti.

zakázat: This area is out of bounds.Do této oblasti je vstup zakázán.

area: Restricted area!Nepovolaným vstup zakázán!