Hlavní obsah

doubly [ˈdʌblɪ]

Vyskytuje se v

double: double bedmanželská postel, dvojlůžko

double-decker: double-decker (bus)(dvou)patrový autobus

album: hud. double albumdvojalbum

bass: double basskontrabas

bed: double bedmanželská postel, dvojlůžko

chin: double chindvojitá brada

click: výp. double-click (on) sthpoklepat, dvakrát kliknout, dvojkliknout na co

double-breasted: double-breasted jacketdvouřad(ov)é sako

double-entry: double-entry accounting/bookkeepingpodvojné účetnictví

double life: live a double lifevést dvojí život

double-take: do a double-takezarazit se, pozastavit se udiveně ap.

edged: double-edgeddvojsečný i přen., dvojsmyslný poznámka ap.

figure: in single/double/three figuresjednociferný/dvouciferný/trojciferný hodnota ap.

helix: biol. double helixdvoušroubovice DNA

plug: double plug pointdvouzdířková zásuvka

scull: sport. double sculldvojskif

sheet: double sheetdvojlist

somersault: double somersaultdvojité salto

spaced: double-spaceds dvojitým řádkováním text

star: double stardvojhvězda

top: sport. double topdvojitá dvacítka v šipkách

walled: double-walled filterdvoustěnný filtr

whammy: double whammydvojnásobné neštěstí, dvě pohromy najednou v jedné oblasti

window: double casement windowdvoudílné okno

double standard: have/apply a double standardměřit dvojím metrem

čtyřhra: mixed doublessport. smíšená čtyřhra

dvojí: lead double lifevést dvojí život

dvojitý: double portion/dosedvojitá porce/dávka

dvojmo: see double, have double visionvidět dvojmo

dvojný: double bondchem. dvojná vazba

dvoulůžkový: hl. manželský double room, s oddělenými lůžky twin(-bedded) roomdvoulůžkový pokoj

létací: (double) hl. BrE swing/AmE swinging doorslítací dveře

manželský: double bed, king-size bedmanželská postel

patrový: double-deckerpatrový autobus

podvojný: double-entry bookkeepingpodvojné účetnictví

poschoďový: BrE double-decker (bus)poschoďový autobus

trať: single/double trackžel. jednokolejná/dvoukolejná trať

účetnictví: single-entry/double-entry bookkeeping/accountingekon. jednoduché/podvojné účetnictví

brada: have a double chinmít dvojitou bradu podbradek

nadvakrát: have a double-fracture of the legmít nadvakrát zlomenou nohu

porce: double portiondvojitá porce

příslušnost: double nationality/citizenshipdvojí státní příslušnost

svíjet se: be in fits/stitches, split one's sides laughing, double up/be convulsed with laughter, be in hysterics, BrE fall about, BrE crease upsvíjet se smíchy

vítěz: two-time/ve dvou disciplínách ap. double winnerdvojnásobný vítěz

prohýbat se: double up (with laughter)prohýbat se smíchy

bent: bent (over) double with sthsvíjející se čím bolestí, smíchy ap.

dovolená: maternity leave, přerušení kariéry baby breakmateřská dovolená

jet: go on holiday, odjet na leave for holidayjet na dovolenou

levice: on your leftpo vaší levici

levotočivý: left bendlevotočivá zatáčka

mateřský: maternity leave, hovor. baby breakmateřská dovolená

maturitní: (secondary) school-leaving certificate, v Británii GCSE certificatematuritní vysvědčení

míchat: leave sb out of sthnemíchat koho do čeho nezatahovat

náhoda: leave sth to chanceponechat náhodě co

napospas: leave sb at/to the mercy of sb/sth, ve štychu leave sb high and dry/to twist in the windnechat/dát koho napospas komu/čemu

nechat: leave sth until later, put sth on holdnechat co na později

neplacený: unpaid leaveneplacené volno

odbočení: no left/right turndopr. zákaz odbočení vlevo/vpravo

odbočit: turn (to the) right/leftodbočit vpravo/vlevo

odstát: leave to standnechat odstát pokrm ap.

ohled: disregard sth, leave sth out of consideration, have no regard for sthnebrat ohled na co

opuštění: when leaving sth, on departure from sthpři opuštění čeho

pokoj: leave sb alonenechat koho na pokoji nerušit ap.

pravidlo: right/left-hand rulefyz. pravidlo pravé/levé ruky

předsíň: left atrium (of the heart)anat. levá srdeční předsíň

samota: leave sb alonenechat koho o samotě

sebrat se: get up and leave, náhle up and leavesebrat se a (ode)jít

strana: right/left-wing partypravicová/levicová strana

útočník: left/right winglevý/pravý (křídelní) útočník

vlevo: Left face/turn!Vlevo v bok!

vycházka: volno vojáků leave (of absence), vězňů na dvoře yard time, námořníků z lodi též libertyvycházky

zavazadlo: s obsluhou left luggage (office), AmE checkroom, skříňka left luggage lockerúschovna zavazadel

zleva: from (the) left to (the) right, po směru hodinových ručiček clockwisezleva doprava

zotavená: holiday, convalescent leavedovolená na zotavenou

absence: absence with/without leaveomluvená/neomluvená absence

aby: He told him to leave.Řekl mu, aby odešel.

běžet: He left the engine running.Nechal motor běžet.

dát se: Take the second street left.Dejte se druhou ulicí vpravo.

do: He left for Brno.Odjel do Brna.

dojem: I guess he has left.Mám dojem, že (už) odešel.

doleva: Turn left.Zahněte doleva.

levák: He is left-handed.Je to levák.

list: palm leavespalmové listy

mě, mne: He left me alone.Nechal mne o samotě.

mezera: leave a blank spaceudělat mezeru v textu

na: I am about to leave.Jsem na odchodu.

namluvit: leave a message on the answering machinenamluvit vzkaz na záznamník

nesmět: He wasn't allowed to leave the house.Nesměl vyjít z domu.

nezbývat: We don't have much time left.Nezbývá nám moc času.

než: Before you leave ...... než odejdeš.

odcestovat: He left for Prague yesterday.Včera odcestoval do Prahy.

odejít: We left the room.Odešli jsme z místnosti.

odchod: when leaving, at departurepři odchodu

odjet: leave the townodjet z města

ohluchnout: The explosion left him deaf.Při výbuchu ohluchl.

ochrnout: He was left paralyzed after the accident.Po nehodě ochrnul.

ona: She has left already.Ona už odešla.

opustit: His wife left/walked out on him.Opustila ho žena.

plést: Leave me out of this.Mě do toho nepleť.

ponechat: I will leave this up to you.To už ponechám na Vás.

poroučet se: I'm leaving!, I'm off!Já se poroučím!

pozdější: leave sth for laternechat co na pozdější dobu

roh: in the top left(-hand) cornerv levém horním rohu

rozhodnout se: He decided to leave.Rozhodl se odejít.

rozloučení: leave without saying goodbyeodejít bez rozloučení

smět: He wasn't allowed to leave the house.Nesměl opustit dům.

spoušť: wreak havoc, leave a scene of devastationnadělat spoušť

téct: He left the tap running.Nechal téct vodu.

úvaha: leave sth out of account, take no account of sth, ignorovat disregard sthnebrat co v úvahu

uvážení: I'll leave it to/at your discretion.Nechám to na vaše uvážení.

vycházet: She doesn't leave the house.Nevychází z domu.

vyjet: jump the rails, derail, leave the trackvyjet z kolejí

vynechat: You left this sentence out.Tuhle větu jsi vynechal.

vypadnout: Have I left anything out?Vypadlo mi něco?

vzkaz: I'd like to leave a message for her.Chtěl bych jí nechat vzkaz.

vzkázat: Would you like to leave a message for him?Chcete mu něco vzkázat?

z, ze: He left the town.Odjel z města.

zanechat: Please leave a message.Zanechte, prosím, vzkaz.

zapomenout: He left his jacket on the train.Zapomněl si ve vlaku sako.

zatáčet: The road turns sharply to the left there.Cesta tam prudce zatáčí doleva.

zatajit se: The sight took his breath away., He was left breathless at the sight.Při tom pohledu se mu zatajil dech.

zbýt: There is almost nothing left.Skoro nic nezbylo.

zbývat: We don't have much time left.Nezbývá nám moc času.

cold: leave sb coldnechávat chladným, nezaujmout koho

device: leave sb to his/her own devicesnechat koho, ať si dělá co chce/poradí/ jak umí, dát úplnou volnost komu

for: leave forodjet, odejít kam, jet do čeho

high: leave sb high and drynechat koho na holičkách v beznadějné situaci

last: leave sth/sb until lastnechat (si) co/koho na konec

leave: leaving aside(po)necháme-li stranou co

leave behind: be left behindbýt pozadu, pokulhávat

leave out: Leave it out.Nech(te) toho!

leave over: be left overzbýt, zbývat

left: left overzbylý, přebytečný, navíc

left field: left-field(po)divný, ujetý, svérázný

left luggage: left luggage (office)úschovna zavazadel

lurch: leave sb in the lurchnechat koho ve štychu/na holičkách

mark: leave one's markpodepsat se, zanechat stopy na čem nechat trvalé následky

minus: be (left) minus sthbýt bez čeho

sabbatical: sabbatical (leave)vědecká dovolená profesora ap.

stand: leave to standnechat odstát o jídle ap.

take: take it or leave itber, nebo nech být, tohle, nebo nic

up: up and leavezvednout se a odejít z ničeho nic

absent: voj. be absent on leavebýt na dovolené