Hlavní obsah

doom [duːm]

Sloveso

  • sb/sth to sth odsoudit koho/co k čemu, uvrhnout koho/co do čeho do záhuby ap.

Vyskytuje se v

doom: (sense of) doom(pocit) zatracení, beznaděje