Hlavní obsah

demonstrative [dɪˈmɒnstrətɪv]

Vyskytuje se v

pronoun: personal/possessive/demonstrative pronounosobní/přivlastňovací/ukazovací zájmeno

ukazovací: demonstrative pronounling. ukazovací zájmeno

zájmeno: personal/possessive/interrogative/demonstrative/relative pronounling. osobní/přivlastňovací/tázací/ukazovací/vztažné zájmeno