Hlavní obsah

demonstratively [dɪˈmɒnstrətɪvlɪ]

Vyskytuje se v

pronoun: personal/possessive/demonstrative pronounosobní/přivlastňovací/ukazovací zájmeno

ukazovací: ling. ukazovací zájmenodemonstrative pronoun

zájmeno: ling. osobní/přivlastňovací/tázací/ukazovací/vztažné zájmenopersonal/possessive/interrogative/demonstrative/relative pronoun