Hlavní obsah

demonstrative [dɪˈmɒnstrətɪv]

Vyskytuje se v

pronoun: personal/possessive/demonstrative pronounosobní/přivlastňovací/ukazovací zájmeno