Hlavní obsah

decided [dɪˈsaɪdɪd]

Vyskytuje se v

should: The committee has decided he should apologize.Komise rozhodla, že se má omluvit.

moct: They might decide to ...Mohli by se rozhodnout ...

nechat: She decided to quit school.Rozhodla se nechat školy.

rozhodnout se: He decided to leave.Rozhodl se odejít.

vybrat: Have you chosen/decided?, v restauraci Are you ready to order?Vybrali jste si?, Máte vybráno?

decide: Have you decided?Rozhodl jsi se?, v restauraci Vybrali jste si?