Hlavní obsah

decided [dɪˈsaɪdɪd]

Vyskytuje se v

decide: decide against (doing) sthrozhodnout se neudělat co

decide: decide against sbrozhodnout v neprospěch koho soud ap.

decide: decide for/in favour of sbrozhodnout ve prospěch koho soud ap.

decide: Have you decided?Rozhodl ses?, v restauraci Vybrali jste si?

decide: He decided that the tank was empty.Usoudil, že je prázdná nádrž.

should: The committee has decided he should apologize.Komise rozhodla, že se má omluvit.

moct: Mohli by se rozhodnout ...They might decide to ...

nechat: Rozhodla se nechat školy.She decided to quit school.

rozhodnout se: Rozhodl se odejít.He decided to leave.

rozhodnout se: Rozhodli jste se?Have you decided?

vybrat: Vybrali jste si?, Máte vybráno?Have you chosen/decided?, v restauraci Are you ready to order?